ik ben aa het proberen om de tabbladen vertikaal te krijgen

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.